แบบทดสอบรายวิชา (*เฉพาะวิชาที่ต้องการ)

คำชี้แจง
1. สามารถเลือกทำเฉพาะรายวิชาที่ต้องการ ในลิ้งค์ด้านล่าง
2. หากคะแนนผ่านเกณฑ์ ระดับชั้นม.ต้น หรือ ม.ปลาย สามารถเลือกสอนในระดับชั้นประถมศึกษาได้อัตโนมัติ

——————————————————–

เลือกทำแบบทดสอบ ระดับชั้น ม.ต้น 

– คณิต  ม.ต้น  >> คลิก 
– ภาษาอังกฤษ ม.ต้น   >> คลิก 
– วิทยาศาสตร์  ม.ต้น   >> คลิก 

——————————————————–

เลือกทำแบบทดสอบ ระดับชั้น ม.ปลาย

– คณิต  ม.ปลาย    >> คลิก 
– ภาษาอังกฤษ ม.ต้น    >> คลิก 
– ฟิสิกส์  ม.ปลาย    >> คลิก 
– เคมี  ม.ปลาย    >> คลิก 
– ชีววิทยา  ม.ปลาย    >> คลิก