ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์

ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์กับ Snapask

1. กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

>>> กรอกใบสมัคร ที่นี่  <<<

เกณฑ์ขั้นต่ำ: คุณต้องเป็นนิสิต นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และมี GPAX 2.50 ขึ้นไป

ระบุเหตุผลที่เราควรพิจารณาคุณเป็นกรณีพิเศษ

** กรอกใบสมัครแล้ว อย่าลืมทำ แบบทดสอบรายวิชา + แบบทดสอบคู่มือติวเตอร์ นะคะ

** ไม่ต้องสมัครไอดีในแอปนะคะ หากคุณกรอกใบสมัคร และทำแบบทดสอบครบถ้วน เราจะทำการสร้างไอดี และแจ้งคุณอีกครั้งทางอีเมล

2. ทำแบบทดสอบรายวิชาที่คุณต้องการสอน

(( คำชี้แจง ))

เลือกรายวิชาที่ต้องการสอนด้านล่างนี้  (สามารถเลือกได้หลายวิชา)
*ต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 5 คะแนน/รายวิชา

- คณิต ม.ต้น   คลิกที่นี่ 
- คณิต ม.ปลาย  คลิกที่นี่
- ภาษาอังกฤษ ม.ต้น   คลิกที่นี่
- ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย   คลิกที่นี่
- วิทยาศาสตร์ ม.ต้น   คลิกที่นี่
- ฟิสิกส์ ม.ปลาย  คลิกที่นี่
- เคมี  ม.ปลาย   คลิกที่นี่
- ชีววิทยา ม.ปลาย  คลิกที่นี่

3. ทำแบบทดสอบ คู่มือติวเตอร์

>> ทำแบบทดสอบติวเตอร์ <<

ศึกษาคู่มือติวเตอร์จากไฟล์ด้านล่าง

คู่มือ Tutor Handbook ver 3.0

(เกณฑ์ขั้นต่ำ : อย่างน้อยต้องผ่าน 6 คะแนน)

4. รอผลการสมัคร 5-10 วันทำการ

หลังจากทำขั้นตอน 1,2,3 เรียบร้อยแล้ว
รบกวนแอดไลน์ @snapaskthtutor
หรือคลิก
แล้วทักเรามา  โดยแจ้งชื่อนามสกุล และอีเมลที่ต้องการใช้สมัครไอดี

เพื่อแจ้งว่าคุณทำการสมัครครบทุกขั้นตอนแล้ว
และรอการติดต่อกลับ เพื่อแจ้งผลการสมัคร รวมถึงไอดีเพื่อเข้าใช้งานค่ะ